Oblasť

I. Hospodárske ukazovatele viac o oblasti

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Štátne firmy v priemere

II. Komunikácia, zverejňovanie viac o oblasti

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Štátne firmy v priemere

III. Obstarávanie a majetok viac o oblasti

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Štátne firmy v priemere

IV. Personalistika viac o oblasti

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Štátne firmy v priemere

V. Etika viac o oblasti

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Štátne firmy v priemere

VI. Dotácie, charita viac o oblasti

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Štátne firmy v priemere