VI. Dotácie, charita


Odporúčania Transparency

  • Zaviesť povinné zverejňovanie sponzoringu, grantov a dotácií, ktoré firma poskytuje, vrátane asignácie časti z dane z príjmu. Informácie by mali obsahovať obdarovaný subjekt, výšku daru/dotácie a jej účel. Zverejňovať by sa mala aj nefinančná podpora.
  • Firmy by mali na webe zverejniť aj pravidlá, na základe ktorých sa môžu uchádzači dozvedieť o možnosti získať od spoločnosti podporu.
  • Zverejňovať na stránke aj archív pridelených dotácií, darov a sponzoringu vrátane neúspešných žiadateľov. Zverejňovať takisto aj čierny zoznam grantistov, ktorí nedodržali podmienky.
  • V prípade, ak žiadne dary, dotácie, sponzoring, bartre alebo asignáciu časti z dane spoločnosť neposkytuje, mala by o tom potenciálnych uchádzačov ako i verejnosť informovať na svojej stránke.
  • Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS
VI. Dotácie, charita
Firmy Hodnotenie
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 67%
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s. 67%
Slovenská pošta, a.s. 67%
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 61%
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 55%
Slovenská konsolidačná, a.s. 50%
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 50%
Tepláreň Košice, a.s. 50%
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 50%
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 44%