IV. Personalistika


Odporúčania Transparency

  • Zverejňovať na internetovej stránke mená vrcholového manažmentu, ako aj členov štatutárnych a dozorných orgánov, vrátane ich štrukturovaných životopisov.
  • Zaviesť povinné výberové konania na manažérske pozície s dôrazom na minimálne profesionálne a odborné kritériá a na otvorenú súťaž uchádzačov, ideálne manažovanú profesionálnymi agentúrami.
  • Povinne zverejňovať zmluvy manažérov a štatutárov, vrátane platov, odmien a schémy odstupného.
  • Zaviesť a zverejniť metódu odmeňovania manažérov a štatutárov. Zverejňovať účasť štatutárov na rokovaniach.
  • Výberové konania používať pri obsadzovaní čo najväčšieho počtu pozícií. Informáciu o voľnom pracovnom mieste zverejňovať na internetovej stránke spoločnosti i na externých tematických portáloch. Výsledky výberového konania zverejňovať na internetovej stránke.
  • Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS
IV. Personalistika
Firmy Hodnotenie
Tepláreň Košice, a.s. 70%
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 60%
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 60%
Železnice Slovenskej republiky 57%
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 55%
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 55%
Bratislavská teplárenská, a.s. 51%
Rozhlas a televízia Slovenska 50%
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 50%
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 47%