V. Etika


Odporúčania Transparency

  • Zaviesť verejné etické kódexy, vrátane mechanizmov pre ochranu whistleblowerov (nahlasovatelia nekalých praktík).
  • V etickom kódexe alebo v samostatnom dokumente spracovať antikorupčný program, v ktorom spoločnosť identifikuje riziká korupcie a klientelizmu, s ktorými sa môžu jej predstavitelia stretnúť a popíše mechanizmy, ako im predchádzať.
  • Evidovať a zverejňovať počty prepustených a pokutovaných zamestnancov, ako aj prípady nedodržiavania etického kódexu a firemnej kultúry.
  • Vo výročných správach uvádzať register konfliktov členov dozorných rád či vyššieho manažmentu (ich členstvo v radách iných firiem, členstvo v politických stranách či iné politické funkcie).
  • Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS
V. Etika
Firmy Hodnotenie
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 94%
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 90%
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 88%
Službyt Nitra, s.r.o. 78%
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 72%
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71%
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 69%
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 67%
Slovenská pošta, a.s. 60%
Železnice Slovenskej republiky 58%