III. Obstarávanie a majetok


Odporúčania Transparency

  • Pri verejnom obstarávaní používať súťažné postupy (najmä verejnú súťaž) a pri štandardizovaných predmetoch elektronické aukcie, pokiaľ to charakter predmetu dovoľuje.
  • Uverejňovať súťažné podklady na stránke okamžite po zverejnení verejného obstarávania a počas neobmedzeného časového obdobia. Uverejňovať všetky informácie o zákazkách tak, aby k nim bolo možné priradiť následné zmluvy, objednávky a faktúry.
  • Pravidelne používať elektronické aukcie pre predajoch či prenájmoch majetku.
  • Zverejňovať na internetovej stránke plány na predaj a prenájom majetku, samotnú ponuku a aj zápisnice z výberovej komisie na predaj majetku.
  • Pri väčších predajoch a prenájmoch majetku otvoriť výberové komisie aj verejnosti.
  • Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS
III. Obstarávanie a majetok
Firmy Hodnotenie
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 100%
Verejné prístavy, a. s. 100%
Tepláreň Košice, a.s. 95%
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 86%
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 86%
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik 82%
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 82%
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 82%
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 82%
Rudné bane, štátny podnik 80%