Oblasť

I. Hospodárske ukazovatele viac o oblasti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Štátne firmy v priemere

II. Komunikácia, zverejňovanie viac o oblasti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Štátne firmy v priemere

III. Obstarávanie a majetok viac o oblasti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Štátne firmy v priemere

IV. Personalistika viac o oblasti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Štátne firmy v priemere

V. Etika viac o oblasti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Štátne firmy v priemere

VI. Dotácie, charita viac o oblasti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Štátne firmy v priemere