Category I II III IV V VI Total Grade  
 
  1   Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik State Companies 81 % 64 % 64 % 47 % 88 % 67 % 67%   B+  
  2   Železnice Slovenskej republiky State Companies 63 % 74 % 64 % 57 % 58 % 17 % 62%   B  
  3   Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť City Companies 56 % 68 % 73 % 55 % 57 % 17 % 59%   B-  
  4   Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. State Companies 65 % 60 % 55 % 40 % 94 % 30 % 58%   B-  
  5   Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik State Companies 67 % 80 % 50 % 35 % 43 % 0 % 58%   B-  
  6   Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. State Companies 67 % 45 % 73 % 60 % 90 % 13 % 57%   B-  
  7   Tepláreň Košice, a.s. State Companies 56 % 40 % 95 % 70 % 38 % 50 % 56%   B-  
  8   Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. State Companies 73 % 58 % 55 % 50 % 33 % 44 % 56%   B-  
  9   Slovenská pošta, a.s. State Companies 67 % 45 % 68 % 44 % 60 % 67 % 55%   B-  
  10   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. State Companies 79 % 63 % 55 % 28 % 69 % 13 % 55%   B-  
  11   Rozhlas a televízia Slovenska State Companies 69 % 60 % 59 % 50 % 49 % 7 % 55%   B-  
  12   Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik State Companies 79 % 66 % 27 % 36 % 32 % 18 % 53%   C+  
  13   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť City Companies 81 % 57 % 77 % 35 % 24 % 7 % 53%   C+  
  14   Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. State Companies 79 % 45 % 86 % 23 % 72 % 20 % 53%   C+  
  15   Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. State Companies 58 % 59 % 77 % 26 % 42 % 44 % 52%   C+  
  16   Slovenská konsolidačná, a.s. State Companies 55 % 55 % 64 % 38 % 44 % 50 % 51%   C+  
  17   Bratislavská teplárenská, a.s. State Companies 67 % 53 % 60 % 51 % 36 % 7 % 51%   C+  
  18   Verejné prístavy, a. s. State Companies 61 % 50 % 100 % 33 % 53 % 13 % 49%   C  
  19   Mincovňa Kremnica, štátny podnik State Companies 63 % 52 % 68 % 37 % 18 % 18 % 48%   C  
  20   Vodohospodárska výstavba, štátny podnik State Companies 57 % 57 % 82 % 24 % 33 % 13 % 48%   C  
  21   Exportno-importná banka Slovenskej republiky State Companies 75 % 20 % 55 % 55 % 50 % 50 % 48%   C  
  22   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. State Companies 60 % 51 % 64 % 40 % 22 % 13 % 46%   C  
  23   Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik State Companies 50 % 53 % 68 % 47 % 17 % 13 % 46%   C  
  24   Žilinská teplárenská, a.s. State Companies 56 % 51 % 40 % 45 % 17 % 44 % 46%   C  
  25   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 58 % 16 % 77 % 43 % 71 % 61 % 46%   C  
  26   Hydromeliorácie, štátny podnik State Companies 62 % 59 % 80 % 24 % 6 % 0 % 45%   C  
  27   Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik State Companies 64 % 34 % 64 % 41 % 17 % 55 % 45%   C  
  28   Transpetrol, a.s. State Companies 79 % 35 % 77 % 23 % 43 % 11 % 45%   C-  
  29   Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s. State Companies 35 % 56 % 64 % 28 % 17 % 67 % 44%   C-  
  30   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. State Companies 57 % 25 % 50 % 60 % 38 % 39 % 44%   C-  
  31   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.  City Companies 61 % 48 % 40 % 33 % 22 % 27 % 43%   C-  
  32   Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik State Companies 48 % 49 % 82 % 18 % 18 % 0 % 42%   C-  
  33   Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. City Companies 69 % 30 % 68 % 36 % 22 % 22 % 42%   C-  
  34   Tepelné hospodárstvo, s.r.o Košice City Companies 57 % 41 % 80 % 30 % 22 % 25 % 41%   C-  
  35   Martinská teplárenská, a.s. State Companies 62 % 38 % 40 % 43 % 17 % 0 % 41%   C-  
  36   Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. City Companies 63 % 42 % 40 % 22 % 39 % 11 % 39%   D+  
  37   Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. State Companies 50 % 39 % 64 % 30 % 16 % 28 % 39%   D+  
  38   Letisko Sliač, a.s. State Companies 67 % 42 % 40 % 21 % 26 % 13 % 39%   D+  
  39   BIONT, a.s. State Companies 31 % 53 % 64 % 40 % 0 % 13 % 39%   D+  
  40   Technická obnova a ochrana železníc, a.s. State Companies 26 % 52 % 40 % 30 % 56 % 0 % 38%   D+  
  41   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. State Companies 29 % 43 % 82 % 38 % 8 % 0 % 38%   D+  
  42   Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. State Companies 54 % 28 % 60 % 41 % 22 % 18 % 38%   D+  
  43   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 50 % 24 % 100 % 44 % 22 % 13 % 37%   D+  
  44   Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik State Companies 19 % 41 % 86 % 35 % 35 % 0 % 37%   D+  
  45   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. State Companies 50 % 42 % 18 % 34 % 22 % 22 % 36%   D+  
  46   Odvoz a likvidácia odpadu a.s. City Companies 57 % 32 % 0 % 45 % 6 % 19 % 35%   D+  
  47   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. City Companies 58 % 17 % 55 % 40 % 22 % 22 % 35%   D+  
  48   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 56 % 16 % 82 % 31 % 12 % 0 % 35%   D  
  49   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 80 % 11 % 41 % 14 % 67 % 0 % 34%   D  
  50   Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. County Companies 68 % 19 % 36 % 33 % 17 % 18 % 34%   D  
  51   Zvolenská teplárenská, a.s. State Companies 54 % 30 % 60 % 25 % 11 % 0 % 33%   D  
  52   Trenčianska parkovacia spoločnosť,a.s City Companies 48 % 41 % 40 % 16 % 6 % 18 % 32%   D  
  53   Letisko Poprad - Tatry, a.s. State Companies 19 % 41 % 59 % 28 % 22 % 0 % 32%   D  
  54   MH Invest, s.r.o. State Companies 11 % 58 % 40 % 22 % 21 % 0 % 32%   D  
  55   Mestské lesy Košice a.s. City Companies 79 % 22 % 50 % 5 % 22 % 0 % 32%   D  
  56   Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. City Companies 43 % 18 % 45 % 38 % 17 % 33 % 31%   D  
  57   Považská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 50 % 27 % 41 % 21 % 26 % 0 % 30%   D  
  58   Dlhopis, o.c.p., a.s. State Companies 54 % 30 % 0 % 15 % 17 % 18 % 28%   D-  
  59   Letecké opravovne Trenčín, a.s. State Companies 5 % 43 % 60 % 30 % 4 % 40 % 28%   D-  
  60   Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik State Companies 31 % 18 % 55 % 15 % 32 % 50 % 28%   D-  
  61   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 62 % 24 % 0 % 18 % 17 % 0 % 27%   D-  
  62   MsHK Žilina, a.s. City Companies 5 % 31 % 60 % 36 % 28 % 17 % 27%   D-  
  63   Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 60 % 8 % 59 % 18 % 11 % 0 % 27%   D-  
  64   Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. County Companies 10 % 38 % 59 % 18 % 6 % 22 % 26%   D-  
  65   Trnavská teplárenská, a.s. State Companies 58 % 3 % 20 % 20 % 17 % 44 % 25%   D-  
  66   Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť City Companies 10 % 30 % 59 % 20 % 22 % 17 % 25%   D-  
  67   Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. City Companies 67 % 14 % 0 % 18 % 17 % 0 % 25%   E+  
  68   Rudné bane, štátny podnik State Companies 0 % 42 % 80 % 24 % 0 % 18 % 25%   E+  
  69   Energo-sk, a.s. County Companies 38 % 33 % 32 % 8 % 17 % 0 % 25%   E+  
  70   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 74 % 14 % 0 % 10 % 11 % 0 % 24%   E+  
  71   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 52 % 10 % 60 % 13 % 22 % 0 % 23%   E+  
  72   Službyt Nitra, s.r.o. City Companies 14 % 10 % 20 % 28 % 78 % 18 % 23%   E+  
  73   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.  City Companies 56 % 17 % 0 % 13 % 17 % 0 % 22%   E+  
  74   KSP, s.r.o. City Companies 0 % 32 % 50 % 24 % 22 % 18 % 22%   E+  
  75   BPM s.r.o. City Companies 21 % 29 % 40 % 16 % 0 % 13 % 21%   E+  
  76   Technické služby mesta Prešov, a.s. City Companies 21 % 8 % 45 % 23 % 22 % 22 % 21%   E+  
  77   Mestská televízia Trnava, s.r.o. City Companies 11 % 14 % 0 % 39 % 17 % 17 % 19%   E  
  78   SMS TTSK, spol. s.r.o. County Companies 11 % 36 % 40 % 8 % 0 % 0 % 18%   E  
  79   Nitrianska investičná, s.r.o. City Companies 16 % 7 % 40 % 21 % 19 % 0 % 17%   E  
  80   Poľnonákup Tatry, a.s. State Companies 10 % 18 % 20 % 17 % 17 % 13 % 15%   E  
  81   Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. City Companies 11 % 15 % 33 % 18 % 0 % 17 % 14%   E-