České a zahraničné firmy nemajú v oblastiach II. Komunikácia a zverejňovanie a III. Obstarávanie rovnakú zverejňovaciu povinnosť a teda porovnateľné údaje ako slovenské štátne a mestské firmy, 54% je preto maximum, ktoré mohli zahraničné firmy dosiahnuť.