IV. Personalistika


Odporúčania Transparency

  • Zaviesť povinné výberové konania na manažérske pozície s dôrazom na minimálne profesionálne a odborné kritériá a na otvorenú súťaž uchádzačov, ideálne manažovanú profesionálnymi agentúrami.
  • Povinne zverejňovať zmluvy manažérov a štatutárov, vrátane platov, odmien a schémy odstupného.
  • Zaviesť a zverejniť metódu odmeňovania manažérov a štatutárov. Zverejňovať účasť štatutárov na rokovaniach.
IV. Personalistika
Firmy Hodnotenie
Rozhlas a televízia Slovenska 100%
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100%
KSP, s.r.o. 100%
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 80%
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 80%
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 60%
Slovenská pošta, a.s. 60%
Službyt Nitra, s.r.o. 60%
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 60%
Bratislavská teplárenská, a.s. 60%