III. Obstarávanie


Odporúčania Transparency

  • Pravidelne používať elektronické aukcie pre predajoch či prenájmoch majetku.
  • Pri verejnom obstarávaní používať súťažné postupy (najmä verejnú súťaž) a pri štandardizovaných predmetoch elektronické aukcie, pokiaľ to charakter predmetu dovoľuje.
III. Obstarávanie
Firmy Hodnotenie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 76%
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 72%
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 68%
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 62%
Mestské lesy Košice a.s. 62%
Nemocnica Poprad, a.s. 56%
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 52%
Železnice Slovenskej republiky 52%
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 52%
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 52%