II. Komunikácia, zverejňovanie


Odporúčania Transparency

  • Voči verejnosti a novinárom požadujúcim informácie vystupovať otvorene a pohotovo, pretože majú právo zaujímať sa o to, ako firma spravuje štátny či mestský majetok, resp. majetok nadobudnutý štátnou investíciou.
  • Všetky povinne zverejňované zmluvy by mali byť tabuľkovo zoradené prehľadne s ľahkým vyhľadávaním medzi zmluvami aj v rámci zmluvy.
II. Komunikácia, zverejňovanie
Firmy Hodnotenie
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 95%
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik 95%
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 93%
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 90%
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 90%
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 90%
Rozhlas a televízia Slovenska 86%
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 81%
Železnice Slovenskej republiky 81%
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 81%