VI. Dotácie, charita


Odporúčania Transparency

  • Zaviesť povinné zverejňovanie grantov a dotácií, ktoré firma poskytuje, vrátane asignácie časti z dane z príjmu. Informácie by obsahovali obdarovaný subjekt, výšku daru/dotácie a jej účel.
  • Firmy by mali na webe zverejniť aj pravidlá, na základe ktorých sa môžu uchádzači dozvedieť o grantovej schéme spoločnosti.
VI. Dotácie, charita
Firmy Hodnotenie
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 60%
Tepláreň Košice, a.s. 60%
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 60%
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 60%
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s. 60%
KSP, s.r.o. 60%
Službyt Nitra, s.r.o. 60%
Správa majetku mesta Košice, s.r.o. 60%
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 20%
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 20%