III. Obstarávanie a majetok


Odporúčania Transparency

  • Pri verejnom obstarávaní používať súťažné postupy (najmä verejnú súťaž) a pri štandardizovaných predmetoch elektronické aukcie, pokiaľ to charakter predmetu dovoľuje.
  • Uverejňovať súťažné podklady na stránke okamžite po zverejnení verejného obstarávania a počas neobmedzeného časového obdobia. Uverejňovať všetky informácie o zákazkách tak, aby k nim bolo možné priradiť následné zmluvy, objednávky a faktúry.
  • Pravidelne používať elektronické aukcie pre predajoch či prenájmoch majetku.
  • Zverejňovať na internetovej stránke plány na predaj a prenájom majetku, samotnú ponuku a aj zápisnice z výberovej komisie na predaj majetku.
  • Pri väčších predajoch a prenájmoch majetku otvoriť výberové komisie aj verejnosti.
  • Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS
III. Obstarávanie a majetok
Firmy Hodnotenie
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 100%
Rozhlas a televízia Slovenska 100%
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 100%
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 100%
Slovenská pošta, a.s. 100%
Žilinská teplárenská, a.s. 100%
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 100%
SMS TTSK, spol. s.r.o. 100%
Teplárny Brno, a.s. 100%
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 100%