II. Komunikácia, zverejňovanie


Odporúčania Transparency

  • Voči verejnosti a novinárom požadujúcim informácie vystupovať otvorene a pohotovo, pretože majú právo zaujímať sa o to, ako firma spravuje štátny, mestský či župný majetok, resp. majetok nadobudnutý štátnou investíciou.
  • Na stránke proaktívne zverejniť kontakt na podávanie infožiadostí ako i primárny kontakt na komunikáciu s verejnosťou, napríklad na priania a sťažnosti.
  • Všetky povinne zverejňované zmluvy by mali byť tabuľkovo zoradené prehľadne s ľahkým vyhľadávaním medzi zmluvami aj v rámci zmluvy. Zmluvy by sa mali dať vyhľadávať a triediť podľa protistrany, dátumu aj sumy, obsahovať by mali všetky prílohy a malo by sa v nich dať aj vyhľadávať a kopírovať z nich.
  • Zverejňovať v plnom znení aj čo najviac zmlúv, ktoré sa týkajú predmetu podnikania a činností zapísaných v obchodnom registri.
  • Informácie o faktúrach a objednávkach zverejňovať tak, aby sa dali vyhľadávať a triediť podľa protistrany, dátumu aj sumy.
  • Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS
II. Komunikácia, zverejňovanie
Firmy Hodnotenie
Rozhlas a televízia Slovenska 100%
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 100%
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 100%
Slovnaft, akciová spoločnosť 89%
BBC 89%
Hydromeliorácie, štátny podnik 89%
Itella Corporation 82%
Transport of London 82%
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 82%
Železnice Slovenskej republiky 78%