V. Etika


Odporúčania Transparency

  • Zaviesť verejné etické kódexy, vrátane mechanizmov pre ochranu whistleblowerov (nahlasovatelia nekalých praktík).
  • V etickom kódexe alebo v samostatnom dokumente spracovať antikorupčný program, v ktorom spoločnosť identifikuje riziká korupcie a klientelizmu, s ktorými sa môžu jej predstavitelia stretnúť a popíše mechanizmy, ako im predchádzať.
  • Evidovať a zverejňovať počty prepustených a pokutovaných zamestnancov, ako aj prípady nedodržiavania etického kódexu a firemnej kultúry.
  • Vo výročných správach uvádzať register konfliktov členov dozorných rád či vyššieho manažmentu (ich členstvo v radách iných firiem, členstvo v politických stranách či iné politické funkcie).
  • Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS
V. Etika
Firmy Hodnotenie
Slovnaft, akciová spoločnosť 100%
Consip 100%
Slovak Telekom, a.s. 100%
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100%
Vattenfall 100%
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 95%
Itella Corporation 93%
Slovenské elektrárne, a.s. 93%
Postnord 93%
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) 93%