III. Obstarávanie a majetok


Odporúčania Transparency

  • Pri verejnom obstarávaní používať súťažné postupy (najmä verejnú súťaž) a pri štandardizovaných predmetoch elektronické aukcie, pokiaľ to charakter predmetu dovoľuje.
  • Uverejňovať súťažné podklady na stránke okamžite po zverejnení verejného obstarávania a počas neobmedzeného časového obdobia. Uverejňovať všetky informácie o zákazkách tak, aby k nim bolo možné priradiť následné zmluvy, objednávky a faktúry.
  • Pravidelne používať elektronické aukcie pre predajoch či prenájmoch majetku.
  • Zverejňovať na internetovej stránke plány na predaj a prenájom majetku, samotnú ponuku a aj zápisnice z výberovej komisie na predaj majetku.
  • Pri väčších predajoch a prenájmoch majetku otvoriť výberové komisie aj verejnosti.
  • Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS
III. Obstarávanie a majetok
Firmy Hodnotenie
MsHK Žilina, a.s. 100%
Port of Rotterdam 100%
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 100%
Bratislavská teplárenská, a.s. 100%
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 100%
Hydromeliorácie, štátny podnik 100%
Slovenská konsolidačná, a.s. 100%
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100%
Letecké opravovne Trenčín, a.s. 100%
U. S. Steel Košice, s.r.o. 100%