Category I II III IV V VI Total Grade  
 
  1   Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. State Companies 72 % 74 % 52 % 40 % 100 % 0 % 65%   B+  
  2   Rozhlas a televízia Slovenska State Companies 83 % 86 % 42 % 100 % 0 % 0 % 64%   B  
  3   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť City Companies 50 % 71 % 72 % 40 % 62 % 0 % 58%   B-  
  4   Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik State Companies 47 % 67 % 68 % 80 % 62 % 0 % 57%   B-  
  5   Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik State Companies 64 % 93 % 44 % 0 % 0 % 60 % 57%   B-  
  6   Exportno-importná banka Slovenskej republiky State Companies 86 % 38 % 42 % 80 % 25 % 20 % 57%   B-  
  7   Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik State Companies 64 % 90 % 48 % 40 % 0 % 0 % 56%   B-  
  8   Železnice Slovenskej republiky State Companies 67 % 81 % 52 % 0 % 25 % 0 % 56%   B-  
  9   Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. State Companies 39 % 74 % 76 % 100 % 25 % 0 % 56%   B-  
  10   Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. State Companies 56 % 69 % 62 % 60 % 0 % 0 % 53%   C+  
  11   Vodohospodárska výstavba, štátny podnik State Companies 53 % 95 % 42 % 0 % 38 % 0 % 53%   C+  
  12   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. State Companies 56 % 74 % 44 % 0 % 0 % 60 % 50%   C+  
  13   Slovenská pošta, a.s. State Companies 67 % 79 % 24 % 60 % 0 % 0 % 50%   C+  
  14   Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. State Companies 64 % 76 % 42 % 0 % 0 % 0 % 50%   C+  
  15   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. State Companies 67 % 64 % 24 % 60 % 25 % 0 % 49%   C  
  16   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. State Companies 67 % 60 % 48 % 0 % 0 % 0 % 49%   C  
  17   Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. State Companies 58 % 79 % 42 % 0 % 0 % 0 % 48%   C  
  18   Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s. State Companies 61 % 60 % 42 % 0 % 0 % 60 % 48%   C  
  19   Tepláreň Košice, a.s. State Companies 58 % 64 % 32 % 0 % 25 % 60 % 48%   C  
  20   Mestské lesy Košice a.s. City Companies 50 % 67 % 62 % 0 % 0 % 0 % 48%   C  
  21   Odvoz a likvidácia odpadu a.s. City Companies 58 % 60 % 46 % 0 % 0 % 20 % 46%   C  
  22   Transpetrol, a.s. State Companies 47 % 60 % 46 % 0 % 62 % 0 % 46%   C  
  23   Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. City Companies 44 % 81 % 42 % 0 % 25 % 0 % 46%   C  
  24   Letecká vojenská nemocnica, a.s. State Companies 42 % 90 % 42 % 0 % 0 % 0 % 45%   C-  
  25   Východoslovenský onkologický ústav, a.s. State Companies 17 % 95 % 52 % 60 % 0 % 0 % 42%   C-  
  26   Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. State Companies 25 % 90 % 52 % 0 % 0 % 0 % 41%   C-  
  27   Tepelné hospodárstvo, s.r.o Košice City Companies 39 % 71 % 42 % 0 % 0 % 0 % 40%   D+  
  28   Zvolenská teplárenská, a.s. State Companies 47 % 57 % 42 % 0 % 0 % 0 % 40%   D+  
  29   Bratislavská teplárenská, a.s. State Companies 47 % 10 % 42 % 60 % 62 % 20 % 39%   D+  
  30   Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. State Companies 47 % 74 % 20 % 0 % 0 % 20 % 39%   D+  
  31   KSP, s.r.o. City Companies 19 % 52 % 46 % 100 % 0 % 60 % 38%   D+  
  32   Nemocnica Poprad, a.s. State Companies 22 % 71 % 56 % 0 % 0 % 0 % 37%   D+  
  33   Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. State Companies 14 % 74 % 52 % 0 % 38 % 0 % 37%   D+  
  34   Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť City Companies 47 % 67 % 20 % 0 % 0 % 0 % 36%   D+  
  35   Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik State Companies 25 % 81 % 32 % 0 % 0 % 0 % 34%   D  
  36   Slovenská konsolidačná, a.s. State Companies 28 % 55 % 42 % 0 % 0 % 0 % 32%   D  
  37   BPM s.r.o. City Companies 19 % 64 % 42 % 0 % 0 % 0 % 31%   D  
  38   Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. City Companies 6 % 81 % 42 % 0 % 0 % 0 % 30%   D  
  39   Trnavská teplárenská, a.s. State Companies 47 % 10 % 42 % 0 % 0 % 0 % 30%   D  
  40   Službyt Nitra, s.r.o. City Companies 31 % 26 % 26 % 60 % 0 % 60 % 29%   D-  
  41   Správa majetku mesta Košice, s.r.o. City Companies 14 % 57 % 26 % 20 % 0 % 60 % 28%   D-  
  42   Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. City Companies 22 % 29 % 26 % 0 % 0 % 60 % 24%   E+  
  43   Mestský parkovací systém, spol. s r.o. City Companies 0 % 52 % 42 % 0 % 0 % 0 % 22%   E+  
  44   Nitrianska investičná, s.r.o. City Companies 19 % 26 % 30 % 0 % 0 % 0 % 20%   E+  
  45   MsHK Žilina, a.s. City Companies 8 % 26 % 42 % 0 % 0 % 0 % 19%   E