V. Ethics


Transparency recommends

  • To introduce public Codes of Ethics that would include mechanisms of whistleblowers' protection.
  • Annual reports would have to include the register of the conflicts of interests of the company managers, board of directors and supervisory board members (their membership in the boards of other companies, membership in political parties, or holding other political positions).
V. Ethics
Companies Rating
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100%
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 62%
Bratislavská teplárenská, a.s. 62%
Transpetrol, a.s. 62%
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 62%
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik 38%
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38%
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 25%
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 25%
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 25%